Hogeschool Inholland

Tags: Deelnemers

IVT (Informatievoorziening & Technologie) is verantwoordelijk voor de continuïteit van alle ICT- en bibliotheekdiensten van Inholland. Hiervoor is een beheerafdeling (functioneel, technisch en applicatiebeheer) ingericht, een servicepunt en de bibliotheekafdeling. De bibliotheek bij Inholland is sinds september 2015 als één van de eerste bibliotheken in het onderwijs gedigitaliseerd. De ontwikkelafdeling van IVT zorgt samen met het onderwijs en stafafdelingen voor het realiseren van gewenste veranderingen en ambities. Zo verbetert IVT samen met het onderwijs en de stafafdelingen de totale DLWO (Digitale Leer Werk Omgeving).  IVT heeft 120 medewerkers en is gehuisvest op de locatie Haarlem. Daarnaast zijn diverse IVT-medewerkers vanwege hun rol op andere locaties van Inholland werkzaam. De kernwaarden waar IVT voor staat is horizontaal (multidisciplinair) samenwerken, kennispartnerschap en toegevoegde waarde.

Over Hogeschool Inholland

Inholland levert een bijdrage aan de uitdagingen in de Randstad. Van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden. Met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. We werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij doen dat persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor ons én onze studenten - zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

De veranderingen in de samenleving – op het gebied van duurzaamheid, gezond en creatief – zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Inholland werkt aan verdere verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid, versterking van profiel, onderzoek en de verbinding met het werkveld. Ons onderwijs en onderzoek richten we op drie belangrijke veranderingen in de samenleving:

  • De vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.
  • De veranderingen in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid.
  • De zoektocht naar nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.

Daarom zetten we de komende jaren sterk in op de profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief. Deze thema’s zijn richtinggevend voor ons portfolio. Het werkveld is hier nadrukkelijk bij betrokken.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact