Waternet

Tags: Deelnemers

De wereld digitaliseert, Waternet dus ook.

Een boot die zelf-varend op basis van geautomatiseerde voorspellingen de grachten afvaart, op zoek naar drijvend vuil. Een klantenservicemedewerker die een chatbot traint om beter antwoord te geven op vaak gestelde vragen. Een bestuurder, die zich in de beraadslagingen over een peilbesluit plotseling geconfronteerd ziet met een burger die openbaar beschikbare data meetfouten heeft gevonden. Waterkwaliteit, die door goedkope sensortechniek beter begrepen, beter voorspeld en beter bestuurd kan worden.

Digitale ontwikkelingen zullen de maatschappelijke taak en het werk van de medewerkers van Waternet fundamenteel veranderen. Of we dat nu willen of niet, omdat de wereld om ons heen digitaliseert zullen wij daar de positieve en negatieve gevolgen van merken. Daarmee om kunnen gaan is – naast klimaatadaptie en het benutten van energie en grondstoffen in de watercyclus – de belangrijkste strategische uitdaging van Waternet tussen 2017 en 2020. Want: de wereld digitaliseert, Waternet dus ook.

De missie van Waternet is om samen méér uit de watercyclus te halen. Door de watercyclus te integreren bereiken we meer voor onze klanten, onze omgeving en onze opdrachtgevers. Dat kan niet meer zonder digitalisering.

Digitalisering betekent veel voor onze medewerkers, assets en onze klanten. Alle ontwikkeling en beheer van informatietechnologie binnen Waternet  doen we volgens de uitgangspunten van Agile denken en werken. Stap voor stap ontwikkelen geeft ons de kans te leren en die ervaringen te gebruiken in de volgende stap. In multidisciplinaire teams incrementeel ontwikkelen helpt te digitaliseren. Deze werkwijze maakt risico’s beheersbaar, brengt beweging en is voorbereid op een snel veranderende wereld.

De IT-organisatie binnen Waternet kent twee pijlers. In de eerste pijler  werken we in drie domeinen (Klant, Medewerker en Assets) op een Agile werkwijze samen aan features om onze 2020 doelen te bereiken: In 2020 werkt Waternet volledig klimaatneutraal. 80% van onze klanten vindt ons de beste publieke dienstverlener. Klanten beoordelen onze dienstverlening als excellent. Onze medewerkers ontwikkelen hun vakmanschap continu en beoordelen ons met een bovengemiddelde waardering. Voor onze opdrachtgevers werken we substantieel doelmatiger dan in 2016. Mensen, veiligheid van informatie en data nemen hier een centrale plek in.

In de tweede pijler  worden de scrum teams in de domeinstructuur ondersteund door onze business solutions (IT) organisatie. Hier focussen we op de solutions Cloud, Digital Workplace en IoT. De Agile teams binnen deze organisatie zorgen voor beheer en ontwikkeling  van het platform  waarmee de digitalisering binnen de domeinen continu door gaat en ontwikkeling niet stil staat.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact