De Nederlandsche Bank

Tags: Deelnemers

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in voor een schokbestendig en veilig financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. ICT is daarbij een onmisbare component.

Drijvende kracht

De divisie ICT van DNB is de drijvende kracht achter veel digitale processen en financiële systemen binnen en buiten DNB. Deze zijn de laatste decennia een stuk complexer geworden, waardoor het takenpakket van de divisie ICT er nu significant anders uitziet dan twintig jaar geleden. Daarbij komt dat informatie- en communicatietechnologieën razendsnel veranderen, technologische ontwikkelingen direct en indirect de financiële wereld beïnvloeden, wet- en regelgeving continu wordt aangepast, cyberaanvallen aan de orde van de dag zijn en de rol van data steeds groter wordt.

Maximale waarde

Onze ICT’ers zijn zich bewust van deze uitdagingen en werken continu aan geschikte, gebruiksvriendelijke en veilige oplossingen. Dat doen ze door samen te werken en kennis uit te wisselen met interne en externe partners; door scherp, open, betrokken en betrouwbaar te handelen; en door Agile te werken.

Toekomstbestendig

Om ervoor te zorgen dat de ICT-dienstverlening van DNB toekomstbestendig blijft, gaat de divisie ICT nauw samenwerken met een externe partij. Hierdoor kunnen verschillende werkzaamheden efficiënter en effectiever uitgevoerd worden en kan er beter en sneller worden ingespeeld op innovaties en ontwikkelingen in de markt. Door deze verandering krijgt de divisie ICT een meer regievoerende rol. Daarbij blijft de divisie een spin in het web en behoudt DNB kennis van bedrijfskritische systemen. Het doel? Een schokbestendig en veilig financieel stelsel.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact