Het laatste nieuws
verdieping-benchmark-inhuurtarieven-5
Nieuws:

Deepdive in de benchmark ‘Inhuurtarieven externen’

Tags: Kennisbijeenkomsten

In mei 2017 hebben wij onder zeven leden van de IT Circles een benchmark uitgevoerd op tarifering  van inhuur IT professionals op acht functieprofielen, constructies ten behoeve van externe inhuur en raamovereenkomsten. 

Als vervolg hierop kwamen de deelnemende organisaties op 9 juni bij SSC-ICT bijeen om in een Round Table een verdiepingsslag te maken. Tijdens deze sessie hadden afgevaardigden van zes organisaties de mogelijkheid om strategieën over het inhuren van extern personeel te delen en in 1-op-1 ‘speeddates’ dieper in te gaan op onderwerpen als invloed van inhuurconstructies op tarieven en de beleving van schaarste in de markt.

Tijdens het plenaire gedeelte kwam naar voren dat organisaties vergelijkbare strategieën gebruiken; het marktplaatsprincipe en het gebruik van een aantal vaste aanbieders. Bij het marktplaatsprincipe kan iedereen zich op een opdracht inschrijven, waardoor je met veel verschillende aanbieders te maken kan hebben, terwijl je met vaste aanbieders vaak werkt met een select aantal brokers en detacheerders. Over het algemeen wordt op basis van kwaliteit en prijs bepaald of iemand voldoet en op gesprek mag komen. Vanuit de organisatie is het belangrijk om de inhuur zo te regelen dat het via één weg ontsloten wordt.  Dit draagt bij aan het efficiënt en goedkoop inhuren van extern personeel.

Het tweede deel van de sessie bestond uit speeddates tussen telkens twee organisaties.  Tijdens deze 1-op-1 sessies kon er dieper worden ingegaan op specifieke vraagstukken. De speeddates zijn erg positief ontvangen, het was dan voor iedereen lastig afscheid nemen van hun ‘date’.

Interesse om een benchmark te initiëren of deel te nemen aan een van onze andere activiteiten? Neem dan contact op met de coördinator van jouw organisatie of stuur een bericht naar info@it-circlenederland.nl.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact