Het laatste nieuws
office-365
Nieuws:

Round table Office365 - Implementatie, informatiebeveiliging en gebruikersadoptie

Tags: Kennisbijeenkomsten

Na het succes van eerdere round table sessies over Office 365 (O365), zijn we voor de vervolgsessie welkom bij a.s.r. De aanwezige organisaties zijn allen betrokken bij de implementatie van O365 binnen hun organisatie of zij overwegen dit en willen hierover informatie opdoen.

De inleiding en presentatie wordt verzorgd door Peter Kroon, Product Manager Office 365 bij a.s.r. Hij deelt zijn ervaringen bij het uitrollen van O365 binnen a.s.r. en de afrondende fase van de ‘Proof of Concept’ waarin zij nu zitten. In dit proces van digitale transformatie kan Peter in de trial versie mooie voorbeelden laten zien van o.a. Azure Information Protection.   

Aansluitend vertellen Sebastian Bruis en Jadwiga Soroka, beide werkzaam in het Team Office 365 bij Hogeschool Inholland over gebruikersadoptie. De implementatie van O365 is hier al voltooid, docenten en studenten van Inholland mogen nu nog zelf de keuze maken om gebruik te maken van O365. De strategie die is toegepast om O365 wel te gebruiken is de ‘gefaseerde verleidingsmethode’. Steeds vooral de voordelen benadrukken ten opzichte van de oude situatie. Er worden diverse trainingen gegeven door het O365 team om te ondersteunen. Op dit moment is het team nog nieuwe instructies aan het opzetten en loopt het tegen uitdagingen aan als; het gevaar dat docenten en studenten in dezelfde tenant zitten. Deze moet extra beveiligd worden.

Vanuit de groep is tijdens een eerdere sessie de vraag gekomen om middels een online platform kennis en ervaring te delen. Dit wordt een pilot binnen de IT-Circle welke we in de zomer tijdens een sessie willen evalueren.

Tijdens de rondvraag blijkt dat het voor iedereen een nuttige sessie is geweest waar veel kennis en informatie is gedeeld. Interessant om te zien waar de verschillende organisaties tegenaan lopen.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact