Het laatste nieuws
dnb
Nieuws:

DevOps en Sourcing

Tags: Kennisbijeenkomsten

De Nederlandsche Bank is bezig met een DevOps implementatie. Inmiddels is dit bij een aantal teams succesvol geïmplementeerd. Daarmee is er een sterk verbeterde samenwerking tussen het ontwikkelen van applicaties en het infrastructuur deel bereikt. Software engineers zetten bijvoorbeeld zelf wijzigingen in productie via automatic deployment processen.

 

Maandag 25 juni heeft de IT-Circle een zeer informatieve en interactieve kennisbijeenkomst georganiseerd bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank is voornemens een deel van haar IT uit te besteden maar wel de DevOps way of working te handhaven, aangezien DNB DevOps als positief en efficiënt wordt ervaren binnen de Agile transitie. Vraagstukken die tijdens de sessie zijn besproken; Hoe handhaaf je resultaat verplichtingen? Hoe ga je om met structurele impedements? Welke tools zijn hiervoor geschikt?  Hoe ga je om met changemanagement, de medewerkers volgen het werk, maar wat betekent dit in de DevOps samenwerking? Hoe ga je om met je resources?

 

Na een introductie van de deelnemers en het bespreken van hun vraagstukken heeft Karin Peelen van DNB haar inzichten en vraagstukken omtrent de DevOps implementatie gedeeld. In deze presentatie kwam goed naar voren waarom DNB DevOps heeft geadopteerd, wat de challenges zijn en succesfactoren zijn. En, gezien de wens voor outsourcing, waar dan hun zorgen zitten, met name op het vasthouden van kwaliteit en het borgen van de juiste afspraken. Na deze presentatie is de groep gesplitst en is er gewerkt aan het beantwoorden van deze 2 vraagstukken. Via een korte presentatie is per team gedeeld wat zij zouden adviseren en is er veel feedback gedeeld. Onder andere het belang van de regie rol,de contractuele en toekomstbestendige samenwerkingsafspraken met de externe partner. En belangrijk om bepaalde essentiele kennis in je eigen organisatie te behouden.  DNB was erg blij met deze feedback.

 

Komend najaar zal er weer een vervolgsessie DevOps/Agile werken plaatsvinden, veel aanknopingspunten om verder met elkaar in gesprek te blijven.  

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact