Het laatste nieuws
asr
Nieuws:

Ethiek en gegevensverwerking

Tags: Kennisbijeenkomsten

Woensdag 19 september was de IT-Circle te gast bij a.s.r. in Utrecht om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van Dataverwerking en Ethiek. Deze behoefte was ontstaan tijdens een eerdere Data Governance sessie bij UWV.

Elke organisatie heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat breed of smal ingevuld kan worden. Van ethische beslissingen die doorwerken in intern beleid of processen tot de zorgplicht naar de samenleving. In het kader van gegevensverwerking zijn bij a.s.r. ethische kaders benoemd: een leidraad van morele principes voor het maken van maatschappelijk verantwoorde beslissingen. Normen zijn in een begrijpelijke taal zijn gestandaardiseerd, en er is de mogelijkheid om advies te krijgen over ethisch kwesties indien een zaak minder eenvoudig is.
Toch blijven er grijze gebieden over; waar houdt de autonomie van een klant op en vanaf waar ligt er een zorgplicht of verantwoordelijkheid vanuit de organisatie naar de maatschappij?

Na een korte introductie is Mark van Rooij namens a.s.r. van start gegaan met een korte presentatie over deze thematiek. Met een filmpje, visie vanuit a.s.r. en een aantal interessante (aangeleverde) stellingen barstte de discussie als snel los en is er in ruim 2 uur veel informatie, kennis en ervaring gedeeld. Op zowel procesmatig en organisatorisch vlak als ook op persoonlijk vlak. In een cultuur waar een kritische houding mag, nadenken wordt gestimuleerd en waar constante aandacht is voor ethische aspecten m.b.t. data en dataverwerking is de conclusie dat hier goed mee wordt omgegaan.

Een mooie sessie, waarin duidelijk werd dat aspecten rondom data en ethiek actueel zijn en zullen blijven.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact