Het laatste nieuws
voortschrijdende-digitalisering-in-it
Nieuws:

Voortschrijdende Digitalisering en de veranderende rol van IT

Tags: Kennisbijeenkomsten

Woensdag 1 oktober jl. organiseerden we bij KLM in Amstelveen een sessie met als hoofdvraag: ‘hoe gaan we om met uitdagingen binnen de voortschrijdende digitalisering?’Dankzij de actieve bijdragen van directieleden van DAS, Waternet, ABN Amro, KPN, UMCUtrecht, SVB, EDSNen Hogeschool Rotterdam is dit een kwalitatief hoge en informatieve sessie geworden.   

IT als onderdeel van businessprocessen, waar loopt men tegenaan?
Als gevolg van de voortschrijdende digitalisering binnen grote (internationaal opererende) organisaties moeten er andere keuzes gemaakt als het gaat om bijvoorbeeld financiering, kosten en resources. De scheiding tussen IT en business is steeds minder helder. IT is niet meer alleen faciliterend voor de business, maar een geïntegreerd onderdeel van de gehele organisatiestructuur. Het is verweven in de diverse processen en kostenstructuren. Vragen die daardoor ontstaan en waar we tijdens deze sessie over spraken waren: 

  • Hoe is budget in deze veranderende situatie dan nog te alloceren voor alleen IT? 

  • Hoe definieer je waarden van IT binnen businessprocessen?  

  • Hoe organiseer je IT binnen die veranderende business processen?  

  • Wat is bijvoorbeeld een heldere rapportage-structuur? 

Dirk Gemke, Director Alliances & Partners, CIO Office AirFrance KLM lichtte in zijn presentatie uitgebreid de uitdagingen toe waar KLM nu voor staat of mee aan de gang gaat. Hij was zeer benieuwd of andere organisaties hier ook zoekende in zijn. Of dat er misschien al oplossingen voor handen waren. Tijdens de sessie kwam goed naar voren dat enkele partijen al verder zijn en KLM goed konden helpen met duidelijke antwoorden op de diverse vragenstukken. Niet alleen KLM was verder geholpen op dit gebied, ook de andere deelnemende organisaties hadden baat bij de gedeelde kennis. Er ontstond een natuurlijke discussie waar een behoorlijk aantal organisaties hun vragen konden stellen en antwoorden konden delen.

Vervolgsessie in 2019
Het thema leent zich uitstekend voor een vervolg, want er zijn voldoende vragen onbeantwoord gebleven. De gereserveerde tijd voor de sessie bleek te kort te zijn. We zijn daarom ook voornemens om het vraagstuk in Q1 2019 op de agenda te zetten en de diverse CIO’s hiervoor uit te nodigen. Interesse om ook deel te nemen aan deze vervolgsessie Voortschrijdende Digitalisering? Meldt het de IT-Circle coördinator binnen de organisatie zodat we u op de hoogte kunnen brengen zodra de exacte datum bekend is.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact