Het laatste nieuws
business-intelligence
Nieuws:

Self Service Business Intelligence, hoe pak je dit aan?

Tags: Kennisbijeenkomsten

Veel organisaties zijn van mening dat hun data geschikt is om te delen met de ’organisatie’, maar is dat ook echt zo? In sommige gevallen rijzen twijfels en het blijkt onwennig om data te verspreiden. Veel organisaties vinden het concept Self Service BI spannend, omdat de data niet alleen toegankelijk is voor ‘de eigenaar’, maar door de hele omgeving kan worden gebruikt.

Het zal voor veel organisaties geen nieuws zijn dat er ook door medewerkers steeds meer vraag is naar Self Service tools, ook op het vlak van Business Intelligence. Er zijn reeds (BI) tools beschikbaar voor het maken van standaardrapportages en dashboards, zoals quick start rapportagesets die informatie verschaffen over vraagstukken die in de organisatie leven.

Technisch gezien is het dus wel mogelijk, maar hoe krijgen we de business aangesloten en hoe organiseren we de vraagkant? Hoe komen we bijvoorbeeld in contact met de business? Hoe zetten we de dialoog op? Wat is daarvoor nodig? En zorgen we voor de juiste output?

Self Service BI Teams binnen Hogeschool Rotterdam en Waternet

Op 1 november jl. opende Hogeschool Rotterdam de sessie over dit onderwerp met een inspirerende en leerzame presentatie, waarin behalve historie over de totstandkoming van het Self Service BI Team, ook de werkwijze van het team werd toegelicht.
Manager van het Self Service BI Team, Lex Freund, bracht een aantal stellingen/vraagstukken naar voren. Bij de diverse deelnemers aan de sessie bleek dat vragen over dit onderwerp aanwezig waren, waarop met elkaar naar antwoorden werd gezocht.

Daarna vertelde Bart van Dijk over zijn ervaring hiermee binnen Waternet, waar een heel andere aanpak wordt gehanteerd, binnen een breder team en met een andere focus. Mooi om te zien dat de definitie Self Service erg kan verschillen.

Tijdens de sessie kwamen zaken aan bod als:

  • Van informatie naar intelligence
  • Samenwerking met de business
  • Hoe krijg je aansluiting met de business?
  • Hoe zorg je ervoor dat de informatiebehoefte wordt ingevuld?
  • Hoe ga je eigenlijk met gebruikers om?

Een zeer productieve, informatieve sessie met veel deelnemers, waarin veel interactie tussen de deelnemers een mooie synergie tot stand bracht. Ook na de sessie zijn deelnemers met elkaar in contact getreden om informatie te delen. Het thema “data” kent vele facetten, waardoor op korte termijn een vervolg gegeven zal worden aan dit thema door IT-Circle Nederland.

Wil jij ook deelnemen aan een activiteit op jouw vakgebied of heb je een vraagstuk waarover je graag eens met collega’s van andere leden zou willen sparren? Stuur een mail naar info@itcircle-nederland.nl

 

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact