Het laatste nieuws
Nieuws:

Data governance

Tags: Kennisbijeenkomsten

Data Governance, of Gegevens Management is een breed thema, waar veel leden van de IT-Circles mee te maken hebben. Op 11 april waren de deelnemers van DAS, InHolland, ASR, Waternet, Rechtspraak, SVB en ASR te gast bij UWV Amsterdam waar het thema Gegevens Management is besproken.

De sessie werd gestart met een kennismakingsronde. Daarna is er gevraagd om op dit thema de uitdagingen, op zowel technisch/procesmatig vlak als organisatorisch te delen. Tevens zijn de vraagstukken ter tafel gekomen waar de diverse deelnemers graag in deze Data Governance sessie mee aan de slag wilden gaan. Het werd als snel duidelijk dat naar aanleiding van deze verkenning de vraagstukken ook in nieuwe vervolgsessies een verdiepingsslag kunnen krijgen.

Na deze uitgebreide introductie ronde, met waardevolle toelichting en discussies heeft het UWV de deelnemers hun visie en aanpak op Gegevens Management gedeeld in de vorm van een heldere presentatie. Ook heeft het UWV middels deze presentatie een aantal valkuilen en verbeterpunten gedeeld. De rol en/of functie van de CDO, met bijkomende verantwoordelijkheden is een belangrijke driver voor succes. Ook is het key dat Data als onderdeel binnen de gehele breedte van de organisatie is geborgd, in zowel teams als afdelingen.

Met deze presentatie kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is binnen de Circles om hier uitgebreider mee aan de slag te gaan. Zeker ook gezien de AVG-invloeden en impact van de nieuwe Data driven organisatiestructuren.

Het was een nuttige en heldere uiteenzetting van de diverse uitdagingen waar de deelnemers op dit thema voor staan. Als resultaat kwamen er al diverse opties voor verdieping sessies naar voren die op korte termijn door de Circle worden opgepakt.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact