Het laatste nieuws
Nieuws:

Benefits Management

Tags: Kennisbijeenkomsten

Benefits Management als ook Portfolio Management is een actueel thema binnen de Agile transitie, waar veel leden van de IT-Circles mee te maken hebben. Op 6 juni 2018 waren de deelnemers van CBS, ABN Amro, DNB, SSC-ICT en KPN te gast bij ABN Amro in Amsterdam waar het thema Portfolio Management is besproken.

De sessie werd gestart met een korte kennismakingsronde. In deze kennismakingsronde zijn de doestellingen per deelnemer kort toegelicht. Na deze introductie ronde heeft ABN Amro de deelnemers hun visie en aanpak op Portfolio Management gedeeld in de vorm van een heldere informatieve presentatie. Paul van Sprundel, Head of Performance and Portfoliomanagement gaf een uitgebreide toelichting op hoe ABN Amro dit in de organisatie heeft opgepakt. Het 1e deel van de presentatie werd met name de visie op Portfolio management gedeeld, hoe de behoefte organisch is ontstaan. Daarmee is de structuur en aanpak stapsgewijs binnen ABN Amro ontwikkeld. In deel 2 heeft Paul de praktijk toegelicht, hoe dit op dagelijkse wijze nu wordt uitgevoerd binnen de teams en over de teams heen vanuit management behoefte. Het derde gedeelte bestond uit een case die binnen ABN Amro actueel is, en waarbij goed naar voren kwam dat de structuur en aanpak werkt, en dat inzichten waardevol zijn en bruikbaar voor de organisatie.

Als laatste onderdeel is er een bezoek gebracht aan de Obeya kamer. In deze kamer is op basis van praktijkvoorbeelden getoond hoe de Agile werkwijze op de diverse nivos binnen de organisatie wordt toegepast, hoe dynamisch dat is en wat de voordelen zijn.

Er was een goede interactie tussen de deelnemers, veel vragen zijn gesteld en beantwoord, vragen als ‘wat is een goed startmoment’, hoe zet je oude modellen om naar nieuwe’, hoe presenteer je de metingen en resultaen’. Met deze sessie kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is binnen de Circles om hier een vervolg aan te geven.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact