Het laatste nieuws
original
Nieuws:

Samen op weg naar architectuur van de toekomst

Tags: Uitwisselingen

Tammo Beishuizen is werkzaam als Enterprise Architect binnen De Nederlandsche Bank, waar hij in juli 2018 de vraag uitzette om een ‘meeloop-stage’ te mogen doen bij een andere organisatie. DNB reageerde hier positief op en de eerste contacten werden snel gelegd binnen de Amsterdam IT-Circle.

Tammo had de voorkeur uitgesproken voor een project waar Future State Architectuur speelt; iets waar Hogeschool Inholland juist middenin zat en heel actief mee bezig was. Het resultaat? Gedurende de laatste drie maanden van het jaar meldde Tammo zich twee dagen per week bij Inholland in plaats van bij DNB.

Uitdagingen ….. en niet alleen voor onderwijsinstellingen
Inholland is een organisatie waar uitdagingen op diverse vlakken liggen als het gaat om architectuur. Op welke wijze zal onderwijs zich ontwikkelen? Hoe waarborg je kwaliteit van het onderwijs? Studentgerichte informatievoorziening en/of informatieve verantwoording aan de maatschappij?De wereld verandert snel en die flexibiliteit wordt ook verwacht van de architectuur van (toekomstige) informatiestromen. En dan het liefst nog tegen zo laag mogelijke kosten.

Een ander belangrijk onderdeel – en uitdaging - van de architectuur is dat in de loop der tijd op diverse momenten voor cloud is gekozen, dus soms ook voor diverse cloudplatforms …… Dat kan leiden tot moeizame uitwisseling van data, terwijl data in de loop der tijd meer de hoofdrol is gaan spelen. ‘Mooie architectuuruitdagingen om dat goed in kaart te krijgen en te bepalen hoe je ermee om wil gaan’, aldus Tammo.

Over kennis nemen en uitdragen
Voor de eerste keer een Future State Architectuur opstellen kost veel tijd. In de drie maanden dat de uitwisseling duurde is een aanzet gegeven tot business principes. Deze zijn door de informatiemanagers van Inholland omarmd en zullen gebruikt worden in de organisatie. Na finetuning zal men deze principes volgen om gericht beleid te voeren op het gebied van informatievoorziening en techniek.

De uitwisseling is door Tammo zeer positief ervaren: ‘Spiegelen van je werkzaamheden aan een andere organisatie zorgt dat je uitgebreider kennis krijgt van het proces. En het biedt bevestiging dat je op de goede weg zit en dat er diverse invalshoeken zijn om je job in te vullen.’

De beschikbare cloudkennis van Inholland neemt Tammo als waardevolle bagage nu mee naar DNB, waar in de toekomst ook meer gebruik gemaakt gaat worden van cloudplatformen. Daarnaast speelt binnen een deel van DNB een Future State Architectuur project, waarvoor nu ervaring in huis is om de juiste vragen te stellen aan de juiste contacten.

De toegevoegde waarde van uitwisselingen?
Kennis binnenhalen en uitdragen is iets wat alleen tot stand komt als je open staat voor verandering en nieuwe input. De Amsterdam IT-Circle is diezelfde mening toegedaan en neemt daardoor al snel een drempel weg om in contact te komen met andere organisaties.

‘Leer! Verken de wereld buiten de muren van je eigen kantoor en kies zelf je pad naar verandering en invulling!’

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact