Het laatste nieuws
werkplekbezetting-beeld
Nieuws:

Werkplekbezetting & Huisvesting

Tags: Kennisbijeenkomsten

Werkplekbezetting en huisvesting is een breed thema, waar veel leden van de IT-Circles mee te maken hebben. Dit bleek al tijdens ICE IoT/Smart Building in februari jl. bij Hogeschool Rotterdam. Op 19 maart waren medewerkers van DNB, Parnassia, Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, Inholland, Windesheim, Fontys, KNMI CBS, UWV en Evides te gast bij Waternet Amsterdam waar het thema Werkplekbezetting en Huisvesting is besproken.

Na de kennismakingsronde is gevraagd de uitdagingen – op zowel technisch/procesmatig vlak als organisatorisch vlak – te delen. Het werd als snel duidelijk dat naar aanleiding van deze verkenning de vraagstukken ook in nieuwe vervolgsessies een verdiepingsslag kunnen krijgen.

Na deze uitgebreide introductie ronde, met waardevolle toelichting heeft Waternet de deelnemers hun visie en aanpak op Werkplekbezetting gedeeld in de vorm van een heldere presentatie. Ook heeft Waternet via deze presentatie een aantal uitdagingen en vraagstukken gedeeld. Hoe organiseer je de aanbesteding, wat is de beste pilotvorm, hoe communiceer je intern en creëer je draagvlak?

Na een korte break nam KLM het stokje over en deelde hun visie op dit thema. Binnen KLM is activiteit gericht werken 6 jaar geleden geïntroduceerd. Wat zijn de learnings? Zeker gezien de ontwikkelingen als Agile, multidisciplinaire teams en werkplekbezetting? En wat zijn plannen voor de toekomst? Ook KLM is nog volop in onderzoek en ontwikkeling en had naast hun kennisdeling ook baat bij de input van de deelnemers aan deze sessie.

Het was een nuttige en heldere uiteenzetting van de diverse uitdagingen waar de deelnemers op dit thema voor staan. Als resultaat kwamen er al diverse opties voor verdiepingsessies naar voren die op korte termijn door de Circle worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld tooling, maar ook de gedragscomponenten. De middag werd afgesloten met een kleine borrel, waar nog verder is nagepraat door de deelnemers.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact