Het laatste nieuws
beeld-3-avg
Nieuws:

AVG - wanneer is het klaar?

Tags: Kennisbijeenkomsten

2018 stond voor veel organisaties in het teken van het nemen van de juiste maatregelen met betrekking tot de AVG: het installeren van een interne toezichthouder (de Functionaris Gegevensbescherming) en de dreiging van een aanzienlijk verscherpt sanctieregime door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De meeste organisaties hebben dit nu achter de rug: de FG zit er al weer een dik jaar, klanten kennen het pop-up privacy statement nu wel een keer, medewerkers zijn getraind, we weten (dus) hoe het inzage- en correctierecht werkt, het Register van Verwerkingen is na veel heen en weer gepingpong eindelijk op orde en de laatste leverancier heeft zijn verzet tegen de verwerkersovereenkomst opgegeven. En als dit alles is ingeregeld en vastgelegd, is het dan nu klaar? Zit project AVG er dan nu op?

De diverse deelnemers aan deze sessie gaven aan waar de behoeftes en vraagstukken liggen op dit gebied. In antwoord daarop zijn er 2 presentaties gegeven:

Allereerst gaf Jan Wiss zijn visie op wat er op dit moment binnen zijn AVG gerelateerde projecten speelt en wat de learnings zijn. Waardevolle input, waar veel interactie op kwam.
Na een korte break nam Gerjan van Schaijk het stokje over en deelde hij de AVG-uitdagingen binnen UWV. UWV kent als ‘gegevensfabriek’ complexe AVG-uitdagingen, waarover Gerjan informatie deelde, die bij vele deelnemers goed aankwam.

Afgevaardigden van acht organisaties kregen tijdens beide presentaties een uitgebreide kijk in de keuken van zowel Inholland als UWV. Pragmatiek, gezond verstand en communicatie zijn belangrijke take-aways van deze middag die afgesloten werd met een borrel waar nog veel is doorgepraat. AVG is tegenwoordig onderdeel van het bedrijfsproces en is daar niet meer weg te denken. Het vergt veel tijd en aandacht, maar dat rendeert wel. Het onderwerp leent zich overigens voor een verdieping in de vorm van een vervolgsessie(s).

Interesse om mee te doen aan een van deze vervolgsessies of deel te nemen aan een andere activiteit? Neem dan contact op met de coördinator van jouw organisatie of stuur een bericht naar info@itcircle-nederland.nl.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact