Het laatste nieuws
AIC Cyber fingerprint
Nieuws:

Verslag Hoorcollege Cyber security en privacy

Tags: Kennisbijeenkomsten

Op vrijdag 26 september organiseerde de UvA samen het Ministerie van Defensie voor de AIC een hoorcollege over Cyber security and privacy. Circa 100 medewerkers van verschillende organisaties, waaronder enkelen van de Utrecht IT Circle, waren deze middag naar de collegezaal van de UvA gekomen.

De aftrap werd gedaan door Paul Fouarge, bestuurslid van de AIC. Vervolgens nam Bert Voorbraak, directeur van de dienst ICT Services UvA-HvA het woord. Bert vertelde kort over de ICT-dienstverlening aan de UvA en HvA en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Paul Ducheine: balans tussen veiligheid en vrijheid

Het eerste hoorcollege werd gegeven door Paul Ducheine, militair jurist en universitair hoofddocent Cyber aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Daar­naast is Paul universitair hoofd docent Krijgsmacht & Staatsrecht en onderzoeker (Amsterdam Centre of International Law) aan de Universiteit van Amsterdam. Paul vertelde tijdens dit hoorcollege over cyber security en de ver­anderingen die hierin de afgelopen tijd zijn geweest. Vooral de wijze van communiceren tussen mensen en organisaties is veranderd door het ontstaan van nieuwe technieken. Paul gaf het voorbeeld van de paus, die via zijn twitteraccount @pontifex nu een veel gro­ter bereik met zijn boodschappen heeft. Bedreigingen zijn er ook voor cyber security. Van spionage, sabo­tage, diefstal en criminaliteit tot ‘social engineering’ en zwakheden van ICT-systemen zelf. Er moet in de maatschappij een balans zijn tussen veiligheid, vrijheden en welzijn/welvaart. De Nederlandse overheid heeft een nationale cybersecurity-strategie opgesteld waarin maatregelen zijn uitgewerkt tegen deze bedreigingen. Hierbij gaat het om een mix van veilige inrichting ICT, handhaving, en het verzamelen van inlichtingen. Paul gaf aan het einde van zijn pre­sentatie aan dat je niet alleen digitaal bescherming moet bieden, maar dat ook fysieke beveiliging heel belangrijk is.

Ot van Daalen: iedereen heeft een beveiligingsplicht

Ot van Daalen gaf het tweede hoorcollege. Dit ging over public security versus private security. Ot is advocaat op het gebied van privacy en security. In 2009 richtte hij de digitale burgerrechtenbe­weging Bits of Freedom opnieuw op. Daar was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van wetgeving op het gebied van privacy en internetvrijheid. Daarnaast is hij onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Ot startte zijn presentatie met enkele recente voorbeelden van se­curityproblemen. Zoals het heartbleed-lek, uitgegeven beveiligings­certificaten van Diginotar en een malware-aanval in Iran op olie-in­stallaties. Zijn pleidooi is dat iedereen, zowel leveranciers, afnemers als individuen, een beveiligingsplicht hebben op het gebied van security. Het College Bescherming Persoonsgegevens treedt op als blijkt dat publieke organisaties en relevante marktpartijen verzuimen om gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van beveiligingsrisico’s van netwerk-en informatiesystemen. Ook vestigde Ot de aandacht op de trend ‘Bring your own device’ (BYOD). Als organisatie moet je goed kijken naar zowel security als naar de juridische aspecten als je BYOD invoert in je organisatie. Het is namelijk een risico dat je af moet zetten tegen de voordelen en dat je moet onderbouwen met beleid. Aan het publiek deed hij een oproep om in familie- en vriendenkring de aandacht te vesti­gen op ‘Protect your own device’. Ot gaf drie uitgangspunten aan voor gebruikers om de eigen security op orde te hebben: gebruik verschillende wachtwoorden, installeer altijd de laatste updates en check altijd of er ‘https’ bovenin de browser staat voordat je per­soonlijke gegevens invult.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact