Het laatste nieuws
DSC-1520
Nieuws:

Workshop Goed Opdrachtgeverschap

Tags: Kennisbijeenkomsten

Vanuit de Expertise Circle Project Management organiseerde APG een workshop Goed Opdrachtgeverschap. Aanwezig waren opdrachtgevers en opdrachtnemers van de organisaties UWV, SVB, UvA/HvA, KLM, GA en APG.

Henk Hoogveld (APG) opende de bijeenkomst met een introductie over APG, de projecten binnen APG en hoe daar mee om wordt gegaan. Uit een kort inventarisatierondje bleek dat het aantal projecten dat bij de verschillende organisaties per jaar gedraaid wordt flink uiteen loopt, van een kleine 5 miljoen tot ruim 450 miljoen.

Middels een workshop Goed Opdrachtgeverschap werd de deelnemers een spiegel voorgehouden van hoe gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vaak verlopen. Twee acteurs kropen in de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Zij voerden een gesprek waarin het draaide om de oplevering van een nieuw systeem en een gestelde deadline. Al gauw bleek dat het nieuwe systeem door diverse omstandigheden niet op de gestelde deadline kon worden opgeleverd. De keus was ofwel de deadline uitstellen ofwel het oude systeem ietwat aanpassen, mindere kwaliteit maar wel de deadline halen. Wat volgde was een gesprek vol boosheid, frustratie, irritatie en meer. Een herkenbaar fenomeen voor de meesten.

Na het gesprek gingen de deelnemers per organisatie uiteen om de 2 rollen te evalueren. Wat ging er goed en wat kon er beter? Vrijwel alle organisaties kwamen met dezelfde terugkoppeling over de 2 rollen; het gesprek verliep aanvallend. Er werd vooral langs elkaar heen gepraat en de opdrachtgever bleef in haar boosheid hangen en had daar door de opdrachtnemer uitgehaald moeten worden om het gesprek op een goede manier te kunnen voortzetten.

De opdrachtgever had een duidelijke doel (de deadline halen) en was transparant. Echter had de opdrachtgever beter moeten luisteren naar de opdrachtnemer, hulp vanuit haar eigen rol moeten bieden en ook de verantwoordelijkheid gezamenlijk moeten nemen in plaats van die alleen maar bij de opdrachtnemer te leggen. De opdrachtnemer daarentegen had assertiever moeten zijn, antwoorden moeten eisen en de opdrachtgever meer bij de les moeten trekken. Wat hij wel goed deed was het bieden van verschillende scenario’s, hij ging duidelijk voorbereid het gesprek in.

Na de terugkoppeling voerden de acteurs het gesprek opnieuw, de feedback daarin meegenomen. Tevens was het de bedoeling dat alle deelnemers het gesprek gingen regisseren, eerst vanuit de opdrachtnemer, daarna vanuit de opdrachtgever. Mede dankzij de goede acteurs was het een interessante, leerzame en vooral interactieve middag.

De middag werd afgesloten met een borrel, waarbij alleen maar positieve geluiden klonken. De deelnemers waren enthousiast en vonden het vooral een mooie spiegel van hoe gesprekken soms (kunnen) verlopen.

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact