Organisatie

Bestuur
Amsterdam IT-Circle is een samenwerkingsverband van diverse organisaties in de regio Amsterdam die met elkaar kennis delen op het gebied van IT. De eindverantwoordelijke ICT functionarissen nemen namens hun organisatie hieraan deel en bepalen ook gezamenlijk de koers.

Bestuur Amsterdam IT-Circle
Voorzitter: Jan Flippo (Gemeente Amsterdam)
Vice-voorzitter: Simon Rientsma (Waternet)
Penningmeester: Bert Voorbraak (UWV)
Secretaris: Karen van der Zanden (Stichting IT-Circle Nederland)

Namens hun organisaties nemen de volgende eindverantwoordelijken ICT deel aan de Amsterdam IT-Circle: Michel van Drie (ABN AMRO), Jan Flippo (Gemeente Amsterdam), Cees Plug (Inholland), Paul Elich (KLM), Antoine van Dongen (UvA/HvA), Franck de Boer (DAS), Jan van der Vliet (DNB), Bert Voorbraak (UWV), Simon Rientsma (Waternet) en Hans Cleton (SVB).

Coördinatoren
Iedere deelnemende organisatie benoemt een AIC-coördinator. De coördinator is samen met C2Results operationeel verantwoordelijk voor de Amsterdam IT-Circle. 

C2Results
C2Results is continue op zoek naar het tot stand brengen van waardevolle netwerken. We creeren duurzame samenwerkingsverbanden om mensen met elkaar in contact te brengen en zo kennis en expertise breed beschikbaar te maken.

Voor het management van de Utrecht IT-Circle is Joost van Oevelen namens C2Results verantwoordelijk.
Benieuwd naar onze andere IT-Circles?

Eindhoven IT-Circle (EIC)
Rotterdam Den Haag IT-Circle (RDIC)
Utrecht IT-Circle (UIC)

Deelnemen aan AIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact